Osobná preprava

Pri preprave osôb kladieme dôraz na včasný príjazd na miesto nástupu nášho zákazníka a príjazd na miesto požadované klientom v najkratšom možnom čase. Naša autobusová doprava je považovaná za veľmi flexibilnú a dokáže sa rýchlo prispôsobiť danej situácii a akémukoľvek želaniu zákazníka.

Kontakt

Spropex spol. s r.o. Nová Bašta č.42, PSČ 980 34 0905 766 192, 0915 845 764 Facebook: Pelle Tibor Autobusová doprava pelle.tibor@zoznam.sk