NEUHRADENÉ FAKTÚRY

 

Organizácia :                           Splatná :        Suma: 

   Obec Gemerský Jablonec           2006         321,-   Eur     Zájazd 2  x do Maďarska (ZO Csemadok) 

  

Kontakt

Spropex spol. s r.o. Nová Bašta č.42, PSČ 980 34 0905 766 192, 0915 845 764 Facebook: Pelle Tibor Autobusová doprava pelle.tibor@zoznam.sk